Privacy beleid

1. Inleiding

 

Kiwanisats.be neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacybeleid leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit privacybeleid lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. We raden je aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met klantendienst@kiwanisats.be.

 

2. Wie verzamelt de informatie?

 

Kiwanis Antwerpen Ter Schelde (“kiwanisats.be”), feitelijke vereneging, gevestigd te Clementinastraat 40, 2018 Antwerpen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

3. Juridische grondslag

 

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke “juridische grondslag” we hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben namelijk gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en kiwanisats.be, zoals jouw aankoop van een product of je recht op garantie.

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij “gerechtvaardigd belang”. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy.

 

4. Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

 

Kiwanisats.be heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice of via sociale media.

 

5. Typen persoonsgegevens

 

Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden, worden door kiwanisats.be persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan onder meer om gegevens die actief worden verstrekt, zoals: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals je IP-adres.

 

5.1 Accountgegevens

 

Accountgegevens zijn de persoonlijke en demografische gegevens betreffende uw persoon en uw individuele belangen, die u ons bij de registratie voor uw klantaccount hebt gegeven. Dit omvat je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (optioneel), betaalgegevens, cadeaubonnen en cadeaukaarten.

Je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties worden ook in je account bewaard.

Accountgegevens kunnen ook andere gegevens over uw persoon en interesses (zoals jouw verlanglijstjes) bevatten. Deze gegevens kunnen al bij de registratie voor de dienst verzameld zijn of pas later aangevuld worden.

Om je een optimale beleving te bezorgen, worden jouw accountgegevens bewaard zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen we al jouw gegevens.

 

5.2 Contactgegevens

 

Wanneer u contact met onze klantendienst opneemt, verzamelen wij daarbij uw contactgegevens. Deze contactgegevens omvatten onder andere je NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, details van uw profielen in sociale netwerken en gebruikersnamen.

Contact opnemen kan via bellen, e-mailen of berichtjes via social media, zoals Facebook. Wij gebruiken de opgeslagen contactgegevens om terug contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons.

 

5.3 Betalingsgegevens

 

Voor de afrekening van je aankopen bieden wij de gangbare betalingswijzen aan zoals Bancontact, kredietkaart of op factuur. Voor het uitvoeren van de betalingen verzamelen wij de door uw doorgegeven betalingsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend aan onze betalingsdienstverlener doorgegeven en dan alleen die gegevens die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn.

Betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld je gekozen betaalwijze, factuuradressen, IBAN en BIC nummer, kredietkaartgegevens, etc

 

5.4 Locatiegegevens

 

Bij het gebruik van onze diensten verzamelen we ook locatiegegevens die uit het IP-adres van uw apparaat kunnen worden afgeleid (tot aan stadsniveau). Daarvoor worden het geanonimiseerde IP-adres gebruikt. Hierdoor is het niet meer mogelijk om het IP-adres voor de identificatie van uw internetaansluiting of apparaat te gebruiken.

Deze methode van geolokalisatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om verdachte bestellingen of fraude te herkennen.

 

5.5 Sociale media gegevens

 

Bij Kiwanisats.be zijn er mogelijkerwijs functies van sociale netwerken geïntegreerd. Zo kun je bijvoorbeeld via Facebook artikelen van Kiwanisats.be leuk, nuttig of handig vinden en met je vrienden delen. Je kan ook via sociale media in contact komen met Kiwanisats.be.

Wij ontvangen van de sociale media aanbieders meestal volgende gegevens:

  • Jouw openbare profielinformatie
  • Opgave van het door u gebruikte apparaattype
  • Jouw account-ID van uw profiel bij het betreffende netwerk

Daarnaast ontvangen wij van de aanbieders van de sociale netwerken zonder uw akkoordverklaring geen gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd of gecontacteerd kunt worden. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

 

6. Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens

 

 Afhandelen van jouw bestelling

 

Wij verwerken telkens alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om jouw bestelling uit te voeren, zoals beschreven in dit privacybeleid. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen we je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens.

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor jou als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden.

 

7. Wat zijn jouw rechten?

 

Je hebt onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ten allen tijde het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

 

7.1 Inzage

 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Himhim.be over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

7.2 Wijzigen

 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Kiwanisats.be. Je kunt verzoeken dat Kiwanisats.be je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

7.3 Beperken van de verwerking

 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Himhim.be te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

7.4 Recht van bezwaar

 

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Kiwanisats.be of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

7.5 Gegevensoverdracht

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Kiwanisats.be te verkrijgen. Kiwanisats.be zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

7.6 Toestemming intrekken

 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kiwanisats.be je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

7.7 Reactie door Kiwanisats.be

 

Een verzoek kan verstuurd worden naar klantendienst@kiwanisats.be. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Himhim.be een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kiwanisats.be je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.